A hatékony segítésnyújtás hitelességi kérdés

máj 3, 2020 | Blog, Jegyzet

Sok, elsősorban Afrikával, fejlesztéspolitikában és a vallási kisebbségek helyzetével foglalkozó anyagot olvasok. Munkatársaimmal együtt dolgozzuk fel ezeket, és igyekszünk a témákat  itthon ébren tartani. Egy parlamenti csatához, egy Tusk-levélhez képest ez persze sokkal kevesebb embert érdekel, de mégis egyre többen látják: Magyarországnak is van üzenete a világ számára. Van elgondolása Afrikáról és az úgynevezett (utálom a kifejezést) fejlődő világról.

 A Hungary Helps egy dinamikusan fejlődő védjegyünk lett. Fontos, hogy van és érzékenyíti a magyarságot: segíteni akarunk, odamegyünk és a „helyiekkel” együtt és nem helyettük döntünk. A helyben maradás segítése is egyfajta válasz a migráció – nagyon összetett – kérdésére. Ezzel kapcsolatban a héten egy kicsit előre tudtunk lépni. Ez annak eredménye, hogy 2015 óta változó hangnemben, de ugyanazt mondjuk.  A  fejlődő országokkal vállalt igazi szolidaritást az a segítségnyújtás jelenti, amit ahhoz adunk, hogy helyben javíthassák életkörülményeiket, helyi szinten kezelve a migráció kiváltó okait, ahelyett, hogy egy egyirányú repülőjegyet adnánk Európába.

A kommunikációnknak nagyon világosnak kell lennie: Nem szabad közvetlen vagy akár közvetett módon sem Európába invitálni a fejlődő országok lakosait, azzal a megtévesztő ígérettel, hogy itt egy csapásra jobb életük lehet. Abban kell segítenünk, hogy a migránsok százezreit kibocsájtó afrikai országok lakosai szülőföldjükön javíthassák életkörülményeiket. El kell ismernünk a fejlődő országok lakosainak jogát a szülőföldön való megmaradáshoz.

A migráció kiváltó okait célzott és hatékony módon kell kezelni. Mindenekelőtt a biztonságot és a stabilitást kell megteremteni. Biztonság és béke nélkül nem képzelhető el fenntartható fejlődés. A hosszú távú megoldás érdekében az oktatásba és a szakképzésbe kell fektetni, amely területek elsődlegesen járulnak hozzá az afrikai gazdaságok egyik legnagyobb kihívásának, a képzett munkaerő hiányának a kezeléséhez. A képzett szakemberek úgy az egészségügy, mint a gazdaság más területein is hatékonyan járulhatnak hozzá saját közösségeik megerősödéséhez, és egy stabilabb, fenntarthatóbb társadalom, illetve gazdaság kiépüléséhez.

Az EU-nak át kell alakítania a fejlesztési terveinek végrehajtását. A hatékony és célzott fejlesztéspolitika kulcsa a helyi szervezetekkel, különösképpen az afrikai társadalmakat legjobban reprezentáló egyházi szervezetekkel való szoros együttműködés. Az egyházi szervezetek fejlesztéspolitikában betöltött szerepét olyan globális pénzügyi szervezetek is elismerik, mint a Világbank, így az EU-nak is megengedett lenne változtatnia az egyházi szervezetekhez fűződő viszonyán. 

A közvetlen, hatékony és jól látható uniós segítségnyújtás alapvető, hitelességi kérdés a mostani időkben, amikor az európai polgárok tömegei  is állami támogatásra szorulnak. A gyenge kormányzatok okozta nehézségeket kezelni kell. A diktatúrából a demokráciába való átmenet nehéz folyamat. A „terepet” járva  azt látom, hogy a visegrádi országoknak és más kelet-európai államoknak  komoly tapasztalatai sokat segíthetnek a posztgyarmati traumák tömegével bajlódó, fiatal afrikai államoknak.

Túl a félidőn. Még 44 nap.

További bejegyzések